U bevindt zich hier: Info voor clienten -> Hoe aanmelden?


 

Specialistische GGZ psychiatrie/ Psychotherapie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Afspraken zijn  na gezondheidscheck als onder ,eventueel  (beveiligd) beeldbellen mogelijk 


Open gezondheidscheck Covid_preventie__Praktijk_Stor_

U kunt , - als u wilt-,  op locatie (dus aan tafel ) komen voor de sessie ,
 A . als ( voor ELKE afspraak) de gezondheidscheck 2x met NEE beantwoord is . 
B. Ook geldt er de meldingsplicht 
C . en vanzelfsprekend gelden de basis hygiëne regels

Aanmelding voor Specialistische GGZ (SGGZ) op indicatie :
Psychiatrie/ Psychotherapie Praktijk (zie onder)

 

Aanmelding wachtlijst psychotherapie: Vol 

Duur wachtlijst voor intake: Vol 

Duur wachtlijst na intake voor behandeling :  loopt in principe door na intake
( laatste update 25-5-2021)

Bereikbaarheid bij lopende behandeling:
ivm oa. training zijn er momenten dat ik u niet direct kan antwoorden. In geval van spoed: Mail duidelijk terugbelverzoek spoed en spreek in op antwoord-apparaat terugbelverzoek spoed en u wordt met voorrang gebeld . In geval dit toch te lang duurt neem contact met uw huisarts op.

AANMELDING COACHING ( info klik hier)
   voor coaching ( zelfbetalers) :VolWaarom Aanmelden?    
U kunt ( na verwijzing voor Specialistische GGZ van uw huisarts aanmelden bij bijvoorbeeld;
- angsten,
- somberheid,
- burn out  (bijv. bij reintegratie),
- onrust en stress , zich erg ongelukkig voelen,-
- zingevingsproblematiek,
- verlies ervaringen en rouw.

Soms valt burn out en stress niet onder de SGGZ , u kunt dan hier komen bij:www.mindfulness studio apeldoorn.nl. (vaak ook deels vergoeding door zorgverzekering vanwege niveau 1 VMBN lidmaatschap = hoogste niveau)

NIEUW is dat u ook voor de aanmelding MBCT ( Mindfulness Based Cognitive Therapy) bij Praktijk Stor terecht kunt!  Ook daarvoor dient uw huisarts wel naar SGGZ een verwijsbrief te geven).

Buiten SGGZ kunt u hiervoor ook terecht hier bij www.mindfulness studio apeldoorn.nl (zorgverzekeraar betaald dan vaak een deel mee gezien niveau 1 lidmaatschap VMBN) 
 

Hoe?
1. Eerst schrijft uw huisarts een verwijsbrief voor Specialistische GGZ .  
( Let op: op verwijzing moet
  staan: verwijzing naar Specialitische GGZ met datum ,met AGB code huisarts/ verwijzer  en ook handtekening van huisarts/ verwijzer).

2. Vervolgens mailt (of belt) u naar Praktijk Stor en vermeld naam zorgverzekeraar en er wordt hier gekeken of er een positieve indicatie voor een intake (en budget) is. 
Laat daarbij naam, leeftijd en duidelijk uw mobiele en gewone tel. nr. achter. Praktijk Stor heeft met 
bijna alle zorgverzekeraars een contract.

3. Mevr. J. Stor-Reuling mailt of belt u dan terug, vaak vindt er een korte telefonische intake plaats, waarin we samen besluiten of en wanneer de intake en behandeling start.

Praktijkdagen : 
dinsdag en woensdag 
De MBCT (Mindfulness groep ) is meestal ook op dinsdag of woensdagavonden.


Intake:
na acceptatie  bij de telefonische intake, ontvangt u
 per mail  een uitnodiging en we maken een eerste intake afspraak,( of u komt op de wachtlijst).
Soms is een doorverwijzing nodig, bijv. bij crisisachtige situaties

Rechten/ klachten:
Uw rechten zijn beschermd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Indien u klachten heeft, bespreekt u dat dan met J. Stor-Reuling, die daar open voor zal staan. In het geval dat we er dan samen niet uitkomen kunt u naar een onafhankelijke externe klachtencommissie gaan. Praktijk Stor heeft aansluiting bij de klachtencommissie. Onderaan deze pagina treft u meer informatie over de klachtenprocedure aan.
 
Toelichting op de kosten: 
Praktijk Stor levert alleen Specialistische GGZ (waaronder psychotherapie valt) van 18 jaar tot plm. 65 jaar. Met de alle grote zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten en ( -indien er afdoende ruimte in budget is wat bij uw aanmelding hier eerst wordt bekeken-, dan worden de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Houdt u er wel rekening mee dat de zorgverzekeraar bij afsluiting of verlenging zorg,  bij u het (resterende) deel van het eigen risico zal inhouden )( berekend op het jaar dat u hier start) ! U kunt dit natuurlijk ook met vragen even naar  uw eigen zorgverzekeraar bellen. 


 
No show wel  zelf betalen:
(niet of binnen 24 uur afgemelde afspraken) zijn voor eigen kosten:  50€ 
Via info@praktijkstor.nl of telefoon 055- 5053499 kunt u 24 uur per dag mailen/ bellen.


CONTACT:
info@praktijkstor.nl
of tel: 055-505 34 99 

Buiten kantooruren en/ of bij spoed : dienstdoende huisarts ,
tel huisartsenpost Apeldoorn: 0900-600 9000

Hier de link naar kwaliteit statuut


Hier de link naar het Privacy Statement AVG Praktijk Stor en Mindfulness Studio Apeldoorn.nl

 
 
Intake/ Behandeling:
We bespreken samen  de hulpvraag waarvoor u  komt en plannen verder een onderzoeksroute van enkele keren. Na afronding diagnostiek bespreken we  samen het  “op maat gesneden” advies voor behandeling. We overleggen dan samen wat er nodig is. Meestal sluit de psychotherapie direct naadloos aan op het onderzoek. Met uw toestemming gaat er een brief naar de verwijzer met een kopie aan u, als basis voor de behandeling. Deze brief is basis voor het behandel contract, wat u dan ondertekend.


ROM:
Aanlevering van ROM-data is een verplicht onderdeel van het kwaliteitsstatuut voor de ggz. Iedereen die ggz levert aan volwassenen binnen zorgverzekeringswet moet vanaf 1 januari een kwaliteitsstatuut hebben. Vanaf 1-1-2018 is declaratie niet meer mogelijk, indien u geen ROM-data aanlevert.

ROMmen kent voordelen voor zowel de cliënt als de behandelaar. ROM-rapportage maakt evaluatie 
van individuele behandeling en benchmarking mogelijk.
 ( zie 
www.vrijgevestigde.nl/nieuws/29 ) 

Hoe zit het met de privacy? Er zijn veel maatregelen genomen om herleidbaarheid van data (ook op indirecte wijze) onmogelijk te maken. Dit gebeurt onder meer door data van uw cliënt onomkeerbaar te pseudonimiseren en te versleutelen. SVR garandeert dat uw cliënten niet herkenbaar terug te vinden zijn in de data die naar SBG gaan. Zorgverzekeraars hebben geen inzage in uw individuele ROM-data. Zij zien alleen de ROM-responspercentages die u realiseert en ROM-data op geaggregeerd groepsniveau waarin individuele praktijken niet herkenbaar zijn.
                 aug. 2017 :  Er is een kort geding dat was aangespannen tegen SBG, waarin onder andere geëist werd dat SBG de verwerking van data zou moeten staken. Inmiddels heeft de rechter ls heeft de rechter uitspraak gedaan en alle vorderingen afgewezen. SBG mag doorgaan met de huidige vorm van registratie. Praktijk Stor levert de ROM gegevens via de ICT systemen daarom  aan.


Klachtenprocedure:
Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Ook voor de praktijk is het erg belangrijk om van eventuele fouten te leren zodat de dienstverlening kan worden geoptimaliseerd. Wanneer de klachten naar uw mening echter toch niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.
De geschillencommissie schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:
Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
 
(via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).